Ászf – Adatvédelem – Szerzői jogok

Figyelem! Az otthon 24 cikkei és írásos anyagai, azok szövege az Otthon 24 tulajdona! Anyagok átvételét, újraközlését csak az alábbi feltételekkel engedélyezzük!

  • Az átvett anyag címe és szövege nem térhet el az eredeti címtől és szövegtől.
  • Az átvett tartalom az adott cikk –  anyag kivonata (ha van), vagy az első bekezdése (maximum 4 sor) lehet. Ennél több vagy hosszabb szöveg – tartalom átvételét nem engedélyezzük, így természetese az egész cikk átvétele se engedélyezett. Teljes átvételhez kérd külön engedélyünket.
  • Cikk – anyag átvételére legjobb ha az RSS forrásainkat használod.
  • Ha átveszel anyagot minden esetben fel kell hogy tüntess minket mint FORRÁST. A feltüntetés a következő formában szükséges: “Forrás: Otthon24.hu” Az Otthon24.hu linkje közvetlenül az adott forrásra kell hogy linkeljen és nem linkelhet csak a kezdőlapra. A linkben szerepelnie kell a “title”-nek a következő tartalommal: “Otthon 24 – Lakberendezés és Otthon magazin”. A link nem tartalmazhat “Nofallow”-t.

A fenti feltételektől való eltérést és anyagátvételt csak külön egyeztetés és egyedi elbírálás esetén tudjuk engedélyezni. Az engedély nélküli anyag használat esetén akár jogi eljárást is indítunk. Ha kérdésed van inkább írj nekünk, és kérdezz meg minket.

További információ a képekről: Az oldalunkon megjelent képeknél ha szükséges megadjuk a kép forrását, illetve ha szükséges írásos engedély, úgy szerkesztőségünk azt is beszerezi minden esetben. A képek jogai a kép készítőié így a fotósé, tervezőé … A képek felhasználásánál vedd figyelembe, hogy engedély nélkül nem vehetsz át és használhatsz képeket. Ha az adott Otthon 24 oldalon meg van jelölve a forrás, akkor mindenképp keresd fel és olvasd el átvétel előtt mit vehetsz át és hogyan. Ha olyan képet találsz nálunk aminek szerinted nem engedélyezett a felhasználása akkor kérjük azt jelezd nekünk, hogy eltávolíthassuk.

További fontos linkek:


Oldalunk meglátogatásával elfogadod az alábbi ASZF-et és Adatkezelési tájékoztatót is.

Otthon 24 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 

Otthon 24 Adatkezelési elvek


Általános Szereződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF)

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép, regisztrál vagy csak egyszerűen megtekinti a www.otthon24.hu weboldal rendszer valamelyik oldalát, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője az Otthon 24 egyik szolgáltatásának sem.

Az Otthon24.hu weboldalon (“honlap”) található tartalom az az Otthon 24  (“kiadó”) szellemi tulajdona.

Az Otthon 24 fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények és védjegyek védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, gyűjtemény stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Otthon 24 oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Otthon 24 követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Kiadótól értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra és az értesülésre utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél Link formájában feltünteti (Ezen oldal tetején ismertetett technikai és egyéb feltételek, illetve formában)

Az otthon24.hu domainnév, valamint az “Otthon 24” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Otthon 24 előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az Otthon 24 pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Szavatosság és Jótállás kizárása.

Az Otthon 24 weboldalon közzétett anyagok önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül kerülnek közlésre. A weboldalon megjelent anyagok szerzői kifejezetten elutasítanak bármiféle felelősségvállalást ezen anyagokért, ide értve az adott célnak való megfeleléssel vagy szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget. Az Otthon 24 nem garantálja, hogy a megjelent cikkek, anyagok, leírások, tesztek… pontosak és teljesek. A honlapon közzétett anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, melyek megújítása és aktualizálására a kiadó és a szerzők kötelezettséget nem vállalnak.

Jogok visszavonása

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy visszavonják, vagy megtagadják a hozzáférést a honlap  bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához, eléréséhez olyan személyektől akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket az ASZF-et, a megállapodás bármely pontját.

Az ASZF kifejezett megszegését jelenti – nem kizárólagos jelleggel – a Kiadó vagy megbízott partnerei által a honlapba ágyazott hirdetések vagy reklámok blokkolása, megjelenésük megakadályozása, áthelyezésük vagy hatékonyságuk csökkentése bármilyen módszerrel.

Egyéb rendelkezések

Kiadó jogosult a feltételek tartalmát megváltoztatni és bármikor módosítani.

Adatkezelési Elvek

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSISZABÁLYZATA

I. A Szabályzat célja

Ez az adatvédelmi tájékoztató az Otthon 24 online magazin (honlap) – Békési László, mint adatkezelő által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveit rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során Üzemeltető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”), a 2011. évi CXII. törvény (“Infotörvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (“GDPR”) rendelkezéseit és iránymutatásait vette figyelembe.

Az itt rögzített irányelvek kizárólag az Üzemeltető által közvetlenül, jelen honlapon (Honlap) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást, hatálya azonban nem terjed ki az Honlapon elhelyezett külső hivatkozások révén megjelölt vagy elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra és szolgáltatásokra. Utóbbiak vonatkozásában kérjük keresse fel a megfelelő szolgáltató oldalát!

II. Fogalom meghatározások

Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek Békési László (Székhely, postacím: 1204 Budapest, Alkotmány utca 52/a kapcsolati email cím info kukac otthon24.hu) minősül.

Felhasználó: Az a természetes személy, aki a honlapot megtekinti, a szolgáltatásokat igénybe veszi vagy regisztrál, és ennek keretében megad valamilyen személyes adatot.

Személyes adat vagy adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Szolgáltatás: Az adatkezelő által üzemeltetett valamint az adatkezelő által a honlapon keresztül biztosított szolgáltatás(ok).

III. A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő a honlap megtekintése, valamint a honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő személyes adatokat kezeli:

3.1 Email cím.

Adatgyűjtés oka/célja: Felhasználói, szerkesztői fiók biztosítása (belépés), valamint kommunikáció a felhasználóval (értesítések, hírlevél).

Jogalap: Felhasználó hozzájárulása.

3.2 Név (valódi és/vagy pszeudonim)

Adatgyűjtés oka/célja: Felhasználó hozzászólásainál, közzétételeinél, és üzenetiéinél a szerző megjelölése, megszólítás és azonosítás. (hozzászólások, értesítések, hírlevél).

Jogalap: Felhasználó hozzájárulása.

3.3 IP cím.

Adatgyűjtés oka/célja: A honlap és a szolgáltatások biztonságos üzemeltetésének biztosítása.

Jogalap: Jogos érdek.

Felhasználó bemutatkozásában, közzétételeiben, hozzászólásaiban, cikkeiben és híreiben, illetve az Üzemeltető részére elérhetőségein (pl. emailben) küldött üzenetek részeként önkéntes módon egyéb Személyes adatokat is közzétehet vagy megadhat. Ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeljük, addig, amíg azok törlését a Felhasználó nem kéri.

A felhasználói közzétételek és adatközlések vonatkozásában a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói, szerkesztői tartalomért minden felelősség a Felhasználót, szerzőt terheli.

IV. A Magazin által kezelt további adatok köre

4.1 A Magazin a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) sütit helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Honlap böngészése közben a Felhasználó böngészőjében külső, harmadik felek (pl. Google Analytics, Adverticum, stb.) is elhelyezhetnek sütiket (lásd még: Külső hivatkozások). Ezen sütikre az Üzemeltető semmilyen ráhatással nincs, azok tartalmához nem fér hozzá és azt nem tárolja – így nem minősül adatkezelőnek sem. Ezen sütik tiltására és törlésére a korábban fent, a Honlap által elhelyezett sütikről írtak ugyanúgy érvényesek.

4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja, időtartama

5.1 Az Adatkezelésre a Magazin Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés további jogalapja még az oldal és a szolgáltatás biztonságos biztosításához fűződő jogos érdek.

5.2 Az Adatkezelés célja a Magazin internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Magazin felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Magazin weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.3 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.4 Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5.5 A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelését szolgáltató mindaddig folytatja, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – azzal a felhasználói fiókkal, amihez kapcsolódóan az adatok rögzítésre kerültek – le nem iratkozik vagy egyéb úton írásban nem kéri a személyes adatok törlését.

5.6 Jogellenes cselekmény vagy annak gyanúja esetében adatkezelő jogosult a felhasználó személyes adatait törlési kérelme ellenére is a lefolytatandó eljárás időtartamára és céljára megőrizni is.

5.7 A honlap és szolgáltatások üzemeltetése során keletkező, illetve rögzített, nem személyes jellegű adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az adatkezelő garantálja, hogy ezen adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabályok által előírt tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

VI. Rendelkezés személyes adatokkal

6.1 Személyes adatokban bekövetkezett változások a honlapnak az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is

6.2 A honlap hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

6.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a honlaptól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info kukac otthon24.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a honlap akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

6.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VII. Adatfeldolgozás

7.1 A honlap külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Külső szolgáltatók

8.1 A Magazin egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt, belépést könnyítő, valamint statisztikai és hirdetési külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső hivatkozások”) A Külső hivatkozások rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső hivatkozások saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

8.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső hivatkozás minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter

8.3 A honlap a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat külső hivatkozások részére, azonban az átadott adatokat a Külső hivatkozás kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

Külső hivatkozások – szolgáltatók: Google Analytics (mérés és analytika), Google Adsense (hirdetés szolgáltatás)

IX. Adattovábbítás lehetősége

9.1 A honlap, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2 Amennyiben a honlap az oldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

9.3 A honlap az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

X.  A felhasználók jogai a kezelt adatok vonatkozásában

10.1 A Felhasználó a vonatkozásában kezelt személyes adatok vonatkozásában az alább felsorolt jogokkal rendelkezik. A jogokat a felhasználó a Honlapon át, azonosítását (a fiókba történő belépését) követően a honlap megfelelő funkcióin keresztül gyakorolhatja. A ezen kívül írásban, az adatkezelő részére megküldött ajánlott tértivevényes levélben vagy az info kukac otthon24.hu címre küldött emailben is gyakorolhatja itt felsorolt jogait.

Az utóbbi módok valamelyikén benyújtott kérelmet az adatkezelő azonban csak akkor tekinti hitelesnek és csak akkor teljesíti, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, és bizonyítottnak tekinthető, hogy a kérést a Felhasználó saját maga nyújtotta be. A hitelesség ellenőrzése érdekében adatkezelő kérheti a felhasználót személyazonosságának igazolására mielőtt a kérés teljesítését megkezdené.

10.2 Tájékoztatási jog
Felhasználó kérheti, hogy adatkezelő tájékoztatást nyújtson részére az általa a felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köréről és tartalmáról. A felhasználó ezeket az adatokat a honlapon elérhető profiloldalán, illetve a honlap szolgáltatásain keresztül tudja megtekinteni.

10.3 Helyesbítési és módosítási jog
A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Ezen kívül a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, amennyiben az az adatok kezelési céljával összeegyeztethető.

10.4 Törlési jog
Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

XI. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

11.1 A honlap fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A felhasználó következő belépéssel elfogadja az adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

12.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a info kukac otthon24.hu e-mail címen.